Centrum Medyczne Verde

Centrum Medyczne Verde

Adres:

ul. Bonifraterska 3/11 m.76

00-203 Warszawa

Róg Franciszkańskiej, przy Ambasadzie Chińskiej.

Telefon:

22 827-16-12

22 353-35-70

e-mail

Jak do nas trafić?Medycyna biologiczna patrzy na człowieka w sposób całościowy, metody diagnostyki uwzględniają zależności między różnymi narządami organizmu.

Zwraca uwagę na często pomijane niedobory pierwiastków śladowych, witamin, zaburzenia regulacji wynikłe z istnienia ognisk chorobowych (np. zależności między chorymi migdałkami a zaburzeniami czynności serca) , obciążenia geopatyczne itd.

Docierając do źródła dolegliwości zaleca w pierwszym rzędzie metody terapii naturalnej , aby nie obciążać organizmu niechcianymi skutkami ubocznymi leków.

Stąd oferuje środki roślinne, mineralne (homeopatia, ziołolecznictwo) , zabiegi oparte na elektroakupunkturze oraz inne metody przyjazne dla żywych stworzeń tzw. "biologiczne".