Centrum Medyczne Verde

Centrum Medyczne Verde

Adres:

ul. Bonifraterska 3/11 m.76

00-203 Warszawa

Róg Franciszkańskiej, przy Ambasadzie Chińskiej.

Telefon:

22 827-16-12

22 353-35-70

e-mail

Jak do nas trafić?

Indywidualny dobór leków homeopatycznych

Metoda leczenia oparta na zasadzie Hahnemanna: podobne leczy podobne dobierana indywidualnie dla każdego pacjenta. Leki homeopatyczne podawane są w małych i nieskończenie małych dawkach i dobierane dla każdego pacjenta na podstawie dokładnego wywiadu. Homeopata ocenia wszystkie objawy występujące u chorego, jego odczucia, wpływ otoczenia, klimatu, czynniki etiologiczne oraz okoliczności, w których pojawiły się objawy chorobowe.