Centrum Medyczne Verde

Centrum Medyczne Verde

Adres:

ul. Bonifraterska 3/11 m.76

00-203 Warszawa

Róg Franciszkańskiej, przy Ambasadzie Chińskiej.

Telefon:

22 827-16-12

22 353-35-70

e-mail

Jak do nas trafić?

Badanie przyżyciowe krwi w mikroskopie z ciemnym polem widzenia

Badanie pozwala ocenić jaki jest stan środowiska wewnętrznego organizmu np. zakwaszenie , który ma decydujący wpływ na powstawanie chorób lub utrzymanie organizmu w stanie zdrowia.

Przy pomocy tego badania można określić zagrożenia związane z zachorowaniem lub obecność chorób ostrych i przewlekłych takich jak:

Badanie to obrazuje agregację płytek co jest ważne w profilaktyce i monitorowaniu leczenia chorób naczyniowych takich jak choroba wieńcowa, zawał, udar niedokrwienny i zakrzepica.

Badanie pomaga ustalić odpowiednią dietę, terapię a następnie monitorować proces leczenia.

Metoda jest mało inwazyjna, polega na pobraniu krwi z palca.

Przed badaniem zaleca się nie jeść 4 godziny oraz wypić 2 szklanki wody.